අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

20
නොවැ2020
වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් අත්හිටවනු ලැබු...

19
සැප්2020

රජයේ ඉඩම්වල පදිංචි හෝ සංවර්ධනය කර ඇති පුද්ගලයන් වෙත නීත්‍යනුකූල ලේඛන ලබාදීම

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව සෞභාග්‍යයේ දැක්ම  රජයේ...

02
ජූනි2020
කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි   රාජ්‍ය සේවයක් උදෙසා

කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි රාජ්‍ය සේවයක් උදෙසා

කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි   රාජ්‍ය සේවයක් උදෙසා කාර්යක්ෂම...

Scroll To Top