අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම- ඔක්තෝබර්

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම- ඔක්තෝබර්

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018.10.08 දින පෙ.ව.10.00ට...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- අප්‍රේල්

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- අප්‍රේල්

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.04.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top