பொது தொலைபேசி இல;

+94 342279878

பெயர் பதவி தொலைபேசிஇல. கையடக்க தொலைபேசி இல. மின்னஞ்சல்

திரு. கே.ஜீ.டீ.சதுர மல்ராஜ்

பிரதேச செயலாளர் +94 342 278 888  +94 718 388 715 +94 342 276 178

திருமதி. யூ.கே.ஏ. தில்ஹானி

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

+94 342 278 887  +94 712 553 401  

திருமதி. ஏ.டப்ளியூ.நாராயண

 

கணக்காளர்

+94 342 276 213  +94 718 399 925   

திருமதி.கே.கே.டீ. சீ.குமுதுனீ

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

+94 343 749 546  +94 718 560 936  

திருமதி. ஜே.வய்.எம். த சில்வா

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

+94 343 749 847  +94 714 448 821  

திருமதி. எச்.ஏ.பீ. விஜயரத்ன

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

+94 342 279 878  +94 702 062 774  

திருமதி. பீ.டீ.எல்.எஸ்.விஜேசேகர

மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர்

+94 342 278 887  +94 718 608 765  

News & Events

22
மே2019
The Dharma preaching programme

The Dharma preaching programme

The Dharma preaching programme for wesak festival...

13
மார்2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top