பிறப்பு  பதிவு

பதிவுசெய்யப்படாத பிறப்பு பதிவு

மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகளை பெறல்

இறப்பு பதிவு

பதிவுசெய்யப்படாத இறப்பு பதிவு

மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகளை பெறல்

  • இறப்பு சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்
  • இறப்புச்சான்றிதழை மொழிமாற்றம் செய்தல்

 

Your text...

News & Events

31
ஜூலை2019
KALAMANA 2019

KALAMANA 2019

I am greatly pleasure to mentioned that...

22
மே2019
The Dharma preaching programme

The Dharma preaching programme

The Dharma preaching programme for wesak festival...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top